Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sở Khoa học và Công nghệ: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bám sát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 01, 02 của UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Công tác nâng cao chất lượng nghiên cứu và triển khai ứng dụng các đề tài vào cuộc sống, sản xuất; Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đề tài được chú trọng. Việc tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài có nhiều đổi mới về cách thức, phương pháp, đã giảm số lượng để đi sâu vào chất lượng, nội dung; hoạt động Hội đồng khoa học và công nghệ được thực hiện nghiêm túc, khách quan, các ý kiến phản biện, nhận xét tập trung vào mục tiêu và dự kiến kết quả đạt được theo đặt hàng của tỉnh. Hội đồng đã tuyển chọn được các đơn vị thực hiện có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện đề tài. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm hơn, tập trung vào các đề tài có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề ra chủ trương, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Khoa học và công nghệ đã góp phần đắc lực trong việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản của tỉnh đã nâng cao giá trị sau khi được hỗ trợ từ các chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đều được bàn giao cho các sở, bàn, ngành, địa phương có liên quan để ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Công tác hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương được triển khai hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng công tác tư vấn quy trình đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với Nhãn hiệu. Hỗ trợ các chủ thể tra cứu khả năng bảo hộ của đối tượng, tư vấn hồ sơ đăng ký bảo hộ và hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Tổ chức truyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua ấn phẩm khoa học và công nghệ. Cho phép sử dụng tên địa danh và phê duyệt bản đồ khoanh vùng bảo hộ để đăng ký đối với 04 nhãn hiệu: Bưởi Yên Thủy cho sản phẩm Bưởi của huyện Yên Thủy; Gạo Đà Bắc cho sản phẩm Gạo J02 của huyện Đà Bắc; Cam Mường Động và Bưởi Mường Động cho sản phẩm Cam, Bưởi của huyện Kim Bôi.

Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; Hỗ trợ phát triển các loại hình phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ theo quy định tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã hướng dẫn 02 doanh nghiệp lập Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia theo QĐ 01/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Hòa Bình lần thứ II năm 2019…

Công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực. Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 -2020 được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hiệu quả. Nghiên cứu, lựa chọn, xác định các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, là tài sản trí tuệ tiềm năng để xây dựng kế hoạch hỗ trợ về đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu sản phẩm theo Chương trình OCOP và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Phối hợp với Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần 15 tại các huyện, thành phố; Hỗ trợ các địa phương và chủ thể sở hữu sản phẩm xây dựng, đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 25 sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và thương hiệu của sản phẩm, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính được quan tâm. Ngay đầu năm 2019 đã sớm ban hành kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định về công bố mới thủ tục hành chính và quy trình giải quyết nội bộ các thủ tục hành chính. Qua đó làm căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt đối với công tác thanh tra, kiểm tra đối với các sản phẩm hàng hóa, nhãn hiệu, mã vạch, cột đo nhiên liệu… Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm (phạt với số tiền 20 triệu đồng với lỗi sử dụng cột đo xăng dầu hết hiệu lực kiểm định), kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; kiểm tra các phương tiện đo tốc độ và phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi của Phòng và đội công an giao thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả Phòng cảnh sát giao thông và Đội cảnh sát giao thông đã chấp hành tốt các quy định trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án bằng vốn tự có, giảm chi phí từ ngân sách nhà nước; Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thành lập các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp; Xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm là đặc sản của địa phương; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến trên phạm vi toàn tỉnh; tăng cường nguồn lực, tiềm lực cho khoa học và công nghệ; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ.

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-05-27