Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Tân Lạc đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đao, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy, chi bộ quan tâm. Chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng được nâng lên, 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã được nhận báo, tạp chí trong ngày. Việc đọc báo, tạp chí của Đảng là nhu cầu cần thiết góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; việc học tập và làm theo báo Đảng đã tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân ở cơ sở, phòng ngừa tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU và Kết luận số 102-KL/TU, ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU. Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 16/11/2014 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, phối hợp với ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức truyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Chỉ thị; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hằng năm ban hành văn bản đôn đốc thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU; Ủy ban Kiểm tra tổ chức kiểm tra thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng trong đó có việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU.

Cụ thể, hằng năm có 30/51 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đặt mua báo, tạp chí của Đảng, chiếm tỷ lệ 59%; 24/24 xã, thị trấn đặt mua báo, tạp chí của Đảng chiếm tỷ lệ 100%, trong đó có 08 Đảng ủy đặt mua đủ 03 đầu báo, tạp chí; 03 Đảng ủy đặt mua đủ và vượt số lượng cho các đối tượng theo quy định nêu trong chỉ thị. 6/27 chi, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị đặt mua báo, tạp chí của Đảng, chiếm tỷ lệ 22%; các chi, đảng bộ còn lại không đặt mua báo, tạp chí, chiếm 78%. Từ năm 2018, thực hiện Kết luận số 102-KL/TU nguồn kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng đã được điều chuyển về Văn phòng Huyện ủy được đưa vào dự toán từ đầu năm để đặt mua báo, tạp chí của Đảng cấp phát cho các xã, thị trấn với tổng số tiền là 300 triệu đồng /1 năm.

Cùng với đó, việc quản lý báo, tạp chí của Đảng được đổi mới tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Đa số báo, tạp chí được quản lý theo hướng tập trung nên phát huy được hiệu quả sử dụng. Việc đọc báo, tạp chí đều đặn, thường xuyên và trở thành thói quen hằng ngày của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số cơ quan giành thời gian đọc báo, điểm tin những vấn đề thời sự quan trọng cho cán bộ, đảng viên nghe; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể vẫn giành thời gian tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng nhằm thông tin, định hướng kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm. Việc cung cấp báo, tạp chí được thực hiện tốt, chính xác địa chỉ, thông tin đến kịp thời, đảm bảo tiến độ thời gian, không để sảy ra bất cứ đơn vị nào đặt mua báo, tạp chí mà không có báo, tạp chí cho các tập thể, cá nhân cập nhật. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng làm theo báo Đảng đã được các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị quan tâm. Qua đó nhiều mô hình mới, cách làm hay được nêu trên các báo, tạp chí của Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện áp dụng vào thực tế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn ngân sách chi cho việc mua báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TU và Quyết định số 99-QĐ/TW được quan tâm. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy  xây dựng kế hoạch, tổ chức 02 đợt tự kiểm tra và 02 cuộc kiểm tra. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 02 cuộc về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, trong đó có việc thực hiện đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Thông qua tự kiểm tra đã  chấn chỉnh việc sử dụng nguồn ngân sách mua báo, tạp chí của Đảng.

Nguyễn Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2019-12-07