Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Chiều 14/5/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức giao ban trực tuyến với 24 Bộ ngành và 63 địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu là lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, KH&ĐT, Thông tin và Truyền thông; phòng Kiểm soát TTHC; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc VP UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

4 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Chính phủ đã phát hành gần 170 văn bản tham gia ý kiến, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến cải cách TTHC, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế, chính sách, TTHC; thẩm tra đối với 22 dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC quy định. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC được quy định tại 132 văn bản QPPL để cập nhập, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị (PAKN), đã xử lý 934/1.049 PAKN (đạt 89,03%), còn 115 PAKN đang được xem xét, xử lý. Riêng Hệ thống tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ đã tiếp nhận 1.897 PAKN, trong đó có 466 PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý. Công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có 19/23 bộ, cơ quan, 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh.

Đến nay, 100% các Văn phòng Bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC. 100% các Bộ, ngành cơ quan, địa phương đã kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia. Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 10/5/2019 đã có 28.024 văn bản gửi và 79.684 văn bản nhận trên Trục liên thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá hầu hết các bộ, ngành địa phương đã nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác nói chung vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; nhiều việc chậm tiến độ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng đề nghị: trong quý II/2019, các Bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm hoàn thành các mục thiêu Chính phủ giao; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát TTHC từ khâu dự thảo, đảm bảo đúng quy định và phải báo cáo tình hình, kết quả đúng hạn, chất lượng. Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng Bộ, ngành nhằm hoàn thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành. Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành hoặc có thời hạn hoàn thành trong quý II/2019. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa chế độ báo cáo, nên thiết lập và duy trì chế độ một đầu mối; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; thường xuyên giám sát, đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành hoạt động ổn định…

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-05-27