Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quán triệt, triển khai Quy định số 179-QĐ/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 14/5/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; UV BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, cán bộ các cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Đức, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định gồm 4 chương, 17 điều. Quy định này nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chính và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống....Công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ phải tuân thủ Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, bảo đảm sự thống nhất quy định của BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ phải tiến hành kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Quy định số 179 được ban hành thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 7/5/2007 của Bộ Chính trị, trong đó có nhiều điểm mới và bổ sung so với quy chế cũ như: phạm vi áp dụng, trách nhiệm của chủ thể kiểm tra, nội dung kiểm tra, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra.....

Đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quy định này quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Quy định áp dụng đối với những người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy định được thực hiện dựa trên nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tiếp thu, quán triệt các quy định. Tiếp thu đầy đủ các nội dung của hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Góp phần nâng cao sự đoàn kết, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ; đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-05-27