Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Sở Y tế: Tổ chức giám sát việc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo ATTP các huyện, thành phố trong việc bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trên địa bàn; Tổ chức tập huấn kiến thức bảo đảm ATTP trong các bữa ăn đông người cho cán bộ tuyến huyện, Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn, Y tế xã phường, thị trấn, Y tế xóm, bản, trưởng các xóm bản; Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men sẵn sàng điều trị khi có ngộ độc thực phẩm, điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định; Tổng hợp báo cáo hàng quý hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trong nội dung báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo ATTP tỉnh, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế theo quy định.

Các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương: Đảm bảo ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm, cơ sở thực phẩm do ngành quản lý; Phối hợp tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người.

Các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp với ngành Y tế tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ Y tế; Phối hợp tập huấn kiến thức về ATTP cho Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, trưởng bản, Y tế thôn bản; Báo cáo hàng quý hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Văn phòng thường trực BCĐ ATTP tỉnh) trong nội dung báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo ATTP tỉnh theo quy định;

Chỉ đạo, giám sát Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo ATTP các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ sau: Ban hành kế hoạch triển khai hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trên địa bàn; Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về chấp hành các quy định điều kiện đảm bảo ATTP và việc cần thiết thực hiện Chỉ thị đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn; Giám sát việc thực hiện bảo đảm ATTP bữa ăn đông người (từ 30 người trở lên) cụ thể: Ký cam kết với tổ chức, cá nhân, chủ gia đình có tổ chức bữa ăn đông người về bảo đảm ATTP trước khi tổ chức ăn uống; Trạm Y tế tổ chức giám sát về nguyên liệu thực phẩm, làm test nhanh một số mẫu thực phẩm; giám sát địa điểm tổ chức chế biến, nấu nướng, ăn uống; trang thiết bị, dụng cụ chế biến nấu nướng; sức khỏe và thực hành ATTP của người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Hướng dẫn lưu mẫu thức ăn theo quy định; Hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trong nội dung báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo phối hợp tham gia triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP, đặc biệt là việc vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp bảo đảm ATTP bữa ăn đông người…

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2019-12-07