Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kế hoạch tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019

Với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”, Chương trình nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 24/6/2019, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Chương trình nói chuyện chuyên đề nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Các nội dung tuyên truyền sẽ tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em. Phát huy những truyền thốngvăn hóa ứng xử tốt đẹp của gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cách ứng xử trong gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, tham mưu, chuẩn bị các nội dung cho Chương trình nói chuyện chuyên đề; Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; bố trí đại biểu tham dự Chương trình nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Mỗi ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh cử 10 đại biểu tham dự; các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn mỗi đơn vị cử 50 đại biểu tham dự Chương trình.

Bảo Minh


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-05-27