Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Viện Kỹ thuật Hải quân với công tác tuyên truyền biển đảo tại tỉnh Hòa Bình

Quán triệt và thực hiện chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân với Tỉnh ủy Hòa Bình, Viện Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình là cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai các nội dung, chương trình hai bên đã ký kết. Sau gần một năm phối hợp thực hiện, đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhiều nội dung và hình thức phong phú.
Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ thường xuyên của các ban, sở, ngành tỉnh Hòa Bình. Với 10 nhóm nội dung phối hợp đã ký kết, ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện với tỉnh Hòa Bình, Viện Kỹ thuật Hải quân đã cụ thể hóa bằng kế hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể, sát với điều kiện của đơn vị và địa phương. Công tác tuyên truyền liên tục được mở rộng, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, hiệu quả và luôn được đổi mới, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, huyện, xã và cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh (Viện Kỹ thuật Hải quân đã tuyên truyền trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện, thành phố và một số xã tại Hội nghị báo cáo viên của Tỉnh ủy cho 1500 đại biểu; tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho 2.160 thầy cô giáo và học sinh các trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hòa Bình).

Lãnh đạo Viện kỹ thuật Hải Quân thông tin chuyên đề về tình hình biển, đảo tại Hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp tỉnh.

Kết hợp tuyên truyền biển, đảo với tổ chức nhiều phong trào, hành động thiết thực như: “Cả nước vì Trường Sa”, tổ chức cho hàng chục đại biểu của tỉnh Hòa Bình đi thăm, kiểm tra, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1; phong trào “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”; tổ chức cho văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đi thực tế, sáng tác về đề tài biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân; triển lãm ảnh, phối hợp tuyên truyền trên báo chí; tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, thăm quan di tích lịch sử truyền thống cách mạng giữa các tổ chức của đơn vị và địa phương…

Đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện phong trào “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thăm hỏi, động viên và tặng quà các cháu học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi với số tiền hơn 30 triệu đồng và gần 1.000 quyển vở; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 01 tấn gạo….

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đồng thời, làm rõ hoạt động đấu tranh  bảo vệ chủ quyền của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết những vấn đề phức tạp ở Biển Đông, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo còn góp phần động viên, phát huy vai trò của các lực lượng, tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tỉnh Hòa Bình đã ủng hộ “ Quỹ  vì Biển, đảo Việt Nam” và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1 hàng tỷ đồng. Từ đó trực tiếp nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần, tăng cường thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc. Các hoạt động tuyên truyền biển đảo đã giúp cho các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh có điều kiện nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tiễn, những diễn biến trên Biển Đông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về biển, đảo nói chung và hoạt động tuyên truyền biển, đảo nói riêng. Đồng thời giúp Quân đội, Quân chủng Hải quân huy động nguồn lực quan trọng xây dựng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”,  giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai… làm cho hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” ngày càng toả sáng trong lòng Nhân dân. 

Thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại Biển Đông” (ĐCSVN-Văn kiện hội nghị lần thứ tám, BCHTW (Khóa XII), Văn phòng Trung ương Đảng (H.2018, Tr 80-81). Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đặt ra yêu cầu hết sức khó khăn, phức tạp đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả mang tính đột phá bằng các nội dung, giải pháp toàn diện, trong đó tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Hải quân, nhất là Kế hoạch, Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Viện Kỹ thuật Hải quân tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyên thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, qua thực hiện nhiệm vụ, qua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh Hòa Bình đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1…

Hai là, không ngừng mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền, đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn. Trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết, Viện Kỹ thuật Hải quân xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm và trong từng hoạt động cụ thể. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nội dung tuyên truyền, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề nảy sinh, làm cho công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác dân vận đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả hơn.

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có hiểu biết sâu sắc về biển, đảo, về vai trò, ý nghĩa chiến lược biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những khó khăn, thách thức trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng tuyên truyền tốt, thông tin định hướng kịp thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong dư luận xã hội và Nhân dân.

Bốn là, làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Sau mỗi nhiệm vụ, mỗi đợt tuyên truyền, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời; định kỳ hàng năm, 5 năm, 10 năm tổ chức sơ kết, tổng kết theo giai đoạn với những qui mô khác nhau. Thông qua đó đánh giá đúng thực chất kết quả, ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức, biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCHTW Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 xác định: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…”. Công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo sẽ trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Đại tá Nguyễn Đăng Hiền

(Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03