Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2019

Ngày 24/4/2019, Thường Trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2019 nhằm thảo luận và quyết định đối với một số Tờ trình dự thảo quan trọng. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị


Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến đối với: Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc dự thảo Kế hoạch và Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình của BCĐ Đề án 61 của tỉnh về dự thảo Báo cáo và Kết luận về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp công dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Trong đó, các đại biểu đã tập trung ý kiến đối với Tờ trình dự thảo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đánh giá làm rõ hơn về các vấn đề: vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chất lượng hàng hóa và giá cả, đặc biệt là giá thuốc chữa bệnh; việc áp dụng CNTT, phổ cập thanh toán điện tử, bán hàng đa cấp; yêu cầu xây dựng giải pháp cụ thể để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có hành vi vi phạm. Đối với dự thảo Kế hoạch và Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, các ý kiến đề nghị cần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu đã đề ra, phải đồng bộ với các quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Góp ý đối với Đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đề nghị xem xét, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM; củng cố xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh; thực hiện tốt cải tạo vườn tạp và định hướng phát triển cây có múi trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các tờ trình, báo cáo, kế hoạch phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, đánh giá toàn diện vấn đề, đề ra các giải pháp cụ thể có lộ trình giải quyết các nhóm vấn đề, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ. Thời gian qua, quyền lợi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc buôn bán và sử dụng hàng giảm, hàng kém chất lượng đã gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phân công rõ trách nhiệm đến các cấp, các ngành, chi bộ; làm rõ cơ chế phối hợp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện, giúp cho người dân được sử dụng hàng hóa đúng tiêu chuẩn, chất lượng và giá cả hợp lý; làm tốt công tác tuyên truyền tới từng người dân; nâng cao đạo đức, ý thức cho những  người sản xuất và buôn bán hàng hóa, cung ứng sản phẩm cho thị trường. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng phải tự nâng cao kiến thức cho bản thân; thực hiện công khai, minh bạch thông tin sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức phù hợp theo chuyên mục, chuyên trang. Giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các hành vi vi phạm đến quyền lợi người tiêu dùng…

Về dự thảo Kế hoạch và Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo phải hoàn chỉnh dự thảo đảm bảo tiến độ, đúng thời gian theo quy định. Xây dựng báo cáo chính trị phải thể hiện rõ được quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân làm cơ sở xây dựng mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới; làm tốt khâu chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của BCH, công tác nhân sự, chương trình đại hội… Bám sát các quy định ban hành văn kiện; tranh thủ tính phản biện của MTTQ, các tổ chức, đoàn thể xã hội, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, đội ngũ trí thức, các nhà nghiên cứu lý luận, khoa học để hoàn chỉnh đề cương văn kiện.

Đối với Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn và giai cấp nông dân, yêu cầu báo cáo phải bao quát, toàn diện nhưng cũng phải chi tiết những kết quả đã đạt được; sớm ban hành Kết luận của Tỉnh ủy về Chỉ thị, trong đó xác định và làm rõ vai trò của Hội Nông dân cũng như hội viên trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, trong thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh như: cải tạo vườn tạp, phát triển nuôi cá lồng bè…

Thùy An (CTTĐT)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2020-05-26