Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
Ngày 23/4/2019, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng Đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ta về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia đoàn công tác, có các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam;  Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao... Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành chức năng, tổ chức liên quan và Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh đã báo cáo với đoàn công tác về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng. Theo đó, tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, bảo đảm quy trình và quy định; công tác sắp xếp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đã giảm được 12 đơn vị với 25 cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh. Đã xây dựng đề án sắp xếp các đầu mối thuộc UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, giảm 17 đầu mối; 20 sở, ngành xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giảm được 446 thôn, xóm, tổ dân phố, giảm 39 tỷ đồng kinh phí chi trả cho phụ cấp. Toàn tỉnh đã giảm được 1780/3372 chỉ tiêu biên chế phải giảm đến năm 2021. Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm được thực hiện toàn diện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc quy trình, thủ tục. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò giám sát MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội;  thường xuyên tiếp xúc đối thoại, giải quyết đề xuất, kiến nghị, chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu kết luận buổi làm việc


Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã phát biểu nhiều nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XI, XII), Nghị quyết TW6, TW7, trong đó đã tập trung vào những nội dung như: công tác phát triển đảng viên, phát triển đảng khu vực ngoài nhà nước, cơ chế phân cấp phân quyền, công tác đánh giá phân loại đảng viên, đổi mới cải cách thủ tục trong đảng và chính quyền bảo đảm đồng bộ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện cho rằng: Hòa Bình đã thực hiện toàn diện các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc; tạo chuyển biến, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, từng bước tạo niềm tin cho người dân. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương gợi mở những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng như: Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, thực hiện các giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng, tập trung vào những khâu còn yếu kém, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa Đảng và nhân dân, vai trò làm chủ của nhân dân trong tình hình mới, tạo sự phát triển bền vững trong công tác xây dựng Đảng... Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng để tổng hợp báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Hải

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2020-05-26