Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; ngày 12/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ, đó là:

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp Nhân dân trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, giữ vững tình hình an ninh - trật tự.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn quản lý; ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ban cán sự Đảng Ủy nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tập trung chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tiếp tục triển khai bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo Phương án đã được phê duyệt; thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản; chú trọng công tác đánh giá tác động môi trường khi triển khai các chương trình, dự án khai thác khoáng sản; kịp thời rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển khoáng sản chung của cả nước, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch khác của tỉnh; đồng thời, rà soát, điều chỉnh bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản của tỉnh đã ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép đối với các đơn vị được cấp phép nhưng chậm triển khai hoặc không triển khai, khai thác không đúng thiết kế, không đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm môi trường, quy trình công nghệ, nợ đọng thuế, phí… Tăng cường đấu tranh và ngăn chặn các hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép hoặc hành vi cho thuê, mua bán, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất dưới bất kỳ hình thức nào cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khoáng sản vàng, cát, sỏi lòng sông; chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp tổ chức các đợt cao điểm giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật kể cả xử lý về hình sự; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh với hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ và mọi tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý đối với đơn vị, địa phương và người đứng đầu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không đúng quy định của pháp luật.

Việt Hà (VPTU)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-05-27