Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh Hòa Bình: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khóa 78

Ngày 16/4/2019, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khóa 78 cho 120 đồng chí là trưởng, phó phòng và tương đương tại các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể  của tỉnh.  
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 15 chuyên đề cơ bản như: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Việt Nam về quốc phòng, an ninh: Chiến lược quốc phòng - an ninh của một số nước có liên quan đến QP-AN của Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;.... Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; Diễn tập chiến đấu phòng thủ; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, thành khu vực phòng thủ vững chắc… Quan điểm, chủ trương của Đảng về An ninh Quốc gia và xây dựng thế trận an ninh trong tình hình mới …

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng; quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Vũ Thành Nam, Phó CHT-TMT Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Thường trực HĐGDQP-AN tỉnh đề nghị các học viên cũng như giảng viên xác định tốt trách nhiệm, khắc phục khó khăn phấn đấu dạy và học đạt kết quả cao nhất, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 18%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2019-12-07