Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sở khoa học và công nghệ đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin
Nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Sở Khoa học và Công nghệ đã  từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng, đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin. Cụ thể,  Sở KH&CN xác định ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành  chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sở đã chỉ đạo quyết liệt triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, qua đó đạt được những kết quả tích cực.
Trang Thông tin điện tử của Sở: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn/ được cập nhật thường xuyên, liên tục, đầy đủ thông tin, 100% thủ tục hành chính được công khai trên trang website và niêm yết tại bản thông báo của Sở. Các mục đăng tải thủ tục hành chính dễ thấy và tìm kiếm trên trang thông tin điện tử, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của các đồng chí lãnh đạo Sở, hoạt động ứng dụng CNTT của Sở KH&CN đã có một số những chuyển biến tích cực. Phần mềm quản lý văn bản được triển khai kết nối liên thông đến các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tạo ra một bước tiến lớn trong công tác quản lý, điều hành và xử lý công việc góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm chi phí giấy tờ, tài liệu... Các loại văn bản điện tử như: thông báo, giấy mời, thông báo kết luận, văn bản nội bộ, lịch công tác, công văn, văn bản quy phạm pháp luật…. được áp dụng 100% chữ ký số trên môi trường mạng. Hạ tầng kỹ thuật của các phòng và đơn vị đã được đầu tư và phát triển theo đúng định hướng và quy hoạch; chú trọng tăng cường số lượng và chất lượng nguồn lực CNTT để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong Sở.  

100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Sở được trang bị máy tính làm việc, đồng thời kết nối mạng Internet băng thông rộng (ADSL) tốc độ cao đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Các máy tính được kết nội mạng LAN và quản lý bằng máy chủ. Triển khai và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước: Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và VNPT Hòa Bình lắp đặt mạng chuyên dùng để kết nối với các sở, ban, ngành trong tỉnh. Hiện tại, đã kết nối mạng chuyền số liệu chuyên dùng từ sở đến 02 đơn vị trực thuộc sở.

Các thủ tục hành chính của Sở bao gồm 51 thủ tục được giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Trong đó, có 43 thủ tục ứng dụng dịch vụ công mức độ 3 và 08 thủ tục ứng dụng dịch vụ công mức độ 2. 100% thủ tục hành chính được công khai trên trang website và niêm yết tại bản thông báo của Sở. Các mục đăng tải thủ tục hành chính dễ thấy và tìm kiếm trên trang thông tin điện tử, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu. Các phòng, đơn vị đã triển khai có hiệu quả các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng, trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; Văn bản điện tử gửi nhận qua mạng đã tiết kiệm chi phí bưu điện, chi phí in ấn, tránh được sự thất lạc và rất kịp thời phục vụ tốt công tác trao đổi thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Các loại sổ sách điện tử được lưu trữ khi cần truy vấn thực hiện nhanh chóng, chính xác. Các số liệu được cập nhật đầy đủ phục vụ tổng hợp kịp thời các báo cáo thống kê và hỗ trợ lập kế hoạch.

Về Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Phân công 01 cán bộ chuyên trách CNTT trình độ kỹ sư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; nâng cấp, hoàn thiện, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật: máy tính, đường truyền Internet, đảm bảo an toàn, an ninh của mạng máy tính; phòng chống mã độc, quản trị Web, trang văn bản điều hành, hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dụng... Ngoài ra, 01 cán bộ là thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hòa Bình và 04 cán bộ kiêm nhiệm về CNTT của Sở có trình độ kỹ sư CNTT.

Đ.T

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-07-07