Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sở Thông tin & Truyền thông: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết  số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, công tác  ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của Sở Thông tin & Truyền thông đã đạt được những kết quả tích cực.
Về ứng dụng công nghệ thông tin: nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược 80% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, các huyện được đưa lên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các đơn vị; 90% văn bản nội bộ của các cơ quan, đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử, không sử dụng văn bản giấy (văn bản xem để biết, dự thảo xin ý kiến, giấy mời họp, tài liệu cuộc họp); 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi dưới dạng điện tử song song với văn bản giấy; 40% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, không sử dụng văn bản giấy.

Phần mềm một cửa điện tử: Đã được triển khai ứng dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, kết nối đến 100% sở, ban, ngành và Bộ phận dịch vụ công của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 210 xã phường thị trấn đến địa bàn tỉnh.  Đảm bảo phục vụ cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hệ thống thư điện tử: Đã cấp gần 8.000 địa chỉ thư điện tử. Trong đó, tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện được cấp thư điện tử chiếm tỷ lệ 100%. Việc ứng dụng thư điện tử (email) trong hoạt động của cán bộ, công chức trong các cơ quan ngày càng phổ biến. Tỷ lệ trung bình cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc tại các cơ quan đạt 50%.  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, hiện nay, toàn tỉnh có 31 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  được xây dựng và tích hợp vào Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Các trang thông tin điện tử này đã phát huy được vai trò quảng bá, giới thiệu, cập nhật các văn bản QPPL và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý

Về xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia: Nhiều năm qua, tỉnh Hòa Bình đã quan tâm đầu tư và huy động từ nhiều nguồn để mua sắm, trang bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh với 22 máy chủ và các thiết bị khác, bước đầu đáp ứng được yêu cầu trong việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật để triển khai các phần mềm dùng chung, các dịch công trực tuyến. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có máy chủ, mạng nội bộ (LAN) và kết nối Internet băng thông rộng (ADSL,FTTH); Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được triển khai tại 63 điểm. Đưa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh vào hoạt động trong môi trường mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Mạng truyền dẫn trên địa bàn tỉnh đã có cáp quang đến trung tâm và có Internet băng thông rộng đến 100% xã, phường, thị trấn. Tổng số xã có trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) là 209/210 xã, đạt 99,5%. Số thuê bao điện thoại ổn định là 582.644 (bao gồm cố định, đi động, thuê bao trả trước, trả sau), thuê bao Internet băng thông rộng 49.686 thuê bao. Phủ sóng thông tin di động băng rộng 69% dân cư, 100% số xã trên toàn tỉnh có điện thoại; 100% số xã thu được sóng phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương; Tỷ lệ người dân sử dụng Internet là 50%; tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có máy tính và truy cập Internet băng rộng là 30%.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp: 100% các doanh nghiệp sử dụng Internet phục vụ hoạt động sản xuất - kinhdoanh; một số doanh nghiệp đã có website. Hầu hết các doanh nghiệp đều đã triển khai sử dụng các phần mềm văn phòng (như Word, Excel...).

Về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin: Tỉnh Hòa Bình luôn khuyến khích, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cởi mở, minh bạch nhằm thu hút các nhà đầu tư  vào các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, lắp ráp các linh kiện điện tử.

Về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ mở các lớp đào tạo, tập huấn cho  cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các lớp phổ cập kiến thức cơ bản, nâng cao cho toàn thể cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã;

Về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữa vững chủ quyền quốc gia: Hiện nay tỷ lệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cài đặt các phần mềm diệt virus bản quyền tại các hệ thống máy chủ, máy trạm tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đạt 91,2%, tại UBND các huyện, thành phố đạt 70%. 100% các máy chủ thuộc hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã được cài đặt, cấu hình tường lửa, phần mềm diệt virus, cân bằng tải, cài đặt hệ thống giám sát an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.

Đ.T

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-07-07