Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lương Sơn: Làm tốt công tác phát hành, sử dụng, quản lý và cung cấp Thông tin sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Lương Sơn có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy gồm 18 chi bộ; 28 đảng bộ; các tổ chức cơ sở đảng được chia ra thành 8 loại hình TCCSĐ, trong đó khối xã: 19; thị trấn: 01; doanh nghiệp Nhà nước: 4; công ty TNHH: 01; công ty cổ phần tư nhân: 03; cơ sở sự nghiệp: 07; cơ quan hành chính: 09; lực lượng vũ trang: 02; có 280 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; với tổng số 5.611 đảng viên.

Trong năm qua việc cung cấp và sử dụng cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn đã được các cấp ủy Đảng trong toàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ đó Thông tin sinh hoạt chi bộ đã đến được với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị - văn hóa, cung cấp đầy đủ nhiều nội dung cần quan tâm: thông tin về tình hình thời sự trong nước, thế giới; các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; các tin, bài có tính lý luận - thực tiễn về công tác xây dựng Ðảng; định hướng tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; các mô hình, điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong việc đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, góp phần nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt; đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với quần chúng nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 15/8/1994 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị đến các Chị bộ, Đảng ủy cơ sở. Đã chỉ đạo cơ sở xác định Thông tin sinh hoạt chi bộ là một trong những kênh thông tin chính thống, quan trọng không thể thiếu đối với các tổ chức cơ sở Đảng. Nhằm thực hiện tốt việc cung cấp và sử dụng có hiệu quả cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện tốt một số các Chỉ thị, Kết luận liên quan đến việc cung cấp thông tin như: Thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 05-KL/HU, ngày 23/11/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 102 - KL/TU về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau khi kết luận được ban hành việc quán triệt và tổ chức thực hiện đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả từ huyện đến cơ sở. Cấp ủy các cấp đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, một số cấp ủy đưa nội dung đọc, nghiên cứu báo, tạp chí, Thông tin của Đảng trở thành nề nếp sinh hoạt và là một trong những nội dung trong tiêu chí đánh giá thi đua. Phối hợp với Bưu điện huyện theo dõi, đôn đốc việc cấp phát đảm bảo về thời gian, đưa báo, tạp chí của Đảng đến với các cơ quan, địa phương kịp thời, nhờ đó từng cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương.

Huyện uỷ Lương Sơn đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trong huyện quản lý theo chế độ quản lý tài liệu của Đảng, sử dụng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ cơ sở và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời hướng dẫn việc quản lý và sử dụng, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ở các chi, Đảng bộ cơ sở.

Số lượng Bản tin nội bộ cung cấp trên địa bàn huyện được thực hiện đúng theo quy định. Các đối tượng được cấp phát bảo đảm chặt chẽ, ổn định, theo chế độ quản lý của Đảng. Qua kiểm tra việc sử dụng bản Thông tin sinh hoạt chi bộ hàng năm, bản Thông tin sinh hoạt chi bộ phù hợp với sinh hoạt của các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện, nhất là chi bộ nông thôn bởi tính xúc tích, ngắn gọn và hệ thống. Do vậy Bản Thông tin sinh hoạt chi bộ được đa số chi bộ sử dụng làm nội dung sinh hoạt chính trị và coi đó là một nhu cầu không thể thiếu của sinh hoạt chi bộ.

Để phát huy hiệu quả bản Thông tin sinh hoạt chi bộ được một số chi bộ luân chuyển trong các thành viên cấp ủy đọc trước khi sinh hoạt chi bộ, để thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ và những nội dung thông tin chủ yếu tại kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Hình thức truyền đạt do đồng chí Bí thư chi bộ lựa chọn những tin, bài quan trọng đọc nguyên văn hoặc trình bày tóm tắt những nội dung chính cho đảng viên nghe. Ở một số chi bộ, bản tin còn được luân chuyển cho các đảng viên của chi bộ đọc và làm công tác tuyên truyền trong nhân dân, sau đó trả lại cho cấp ủy chi bộ. Nhờ vậy, bản Thông tin sinh hoạt chi bộ đã phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thái Sơn


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2019-08-22