Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Năm 2018, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đạt 15.767 tỷ đồng

Năm 2018, Ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn của tỉnh cùng các cấp, ngành và địa phương tập trung triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành trên cơ sở triển khai thực hiện chính sách, quy hoạch và các chương trình, dự án trên địa bàn. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều vượt kế hoạch và cùng kỳ; giá trị sản xuất toàn ngành tăng mạnh, cơ cấu ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm lợi thế.

Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản 5,3%. Giá trị sản xuất hiện hành ngành nông lâm, thủy sản đạt 15.767 tỷ  đồng tăng 9,8% so cùng kỳ, chiếm 19,22% giá trị sản xuất nền kinh tế. Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành: nông nghiệp 83,8%, lâm nghiệp 11,2%, thủy sản 5%, vượt so kế hoạch. Giá trị tăng thêm theo giá hiện hành đạt 8.955 tỷ đồng, chiếm 57% giá trị sản xuất, 20,87% cơ cấu nền kinh tế.

Năm 2018, có thêm 12 xã đạt 19 tiêu chí NTM vượt 2 lần so chỉ tiêu giao; số xã đã về đích 63 xã chiếm 33% số xã. Bình quân đạt 13,34 tiêu chí/xã, tăng 1,04 tiêu chí so cùng kỳ, vượt 4% chỉ tiêu giao. Thành phố Hòa Bình đã về đích nông thôn mới. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 91,5%, vượt 1,6% kế hoạch giao. Độ che phủ rừng 51,1%, vượt 2,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ đề ra đến năm 2020, vượt 0,2% kế hoạch.

Diện tích gieo trồng 72 nghìn ha, sản lượng lương thực có hạt 36,1 vạn tấn, vượt 0,3% kế hoạch, trong đó diện tích lúa cấy 38,7 nghìn ha, năng suất 55,3 tạ/ha, sản lượng 21,4 vạn tấn tăng 8% kế hoạch. Lúa chất lượng cao J02 là 284 ha, sản lượng 1,4 nghìn tấn, tập trung tại huyện Đà Bắc và Tp. Hòa Bình; diện tích lúa lai chiếm 26% tổng diện tích, giảm hơn cùng kỳ. Diện tích gieo trồng ngô 33,4 nghìn ha đạt 88% kế hoạch, sản lượng 14,7 vạn tấn, đạt 95% kế hoạch, diện tích ngô lai tiếp tục được mở rộng trên 95%. Diện tích mía gieo trồng 8,9 nghìn ha tăng 259 ha so cùng kỳ, trong đó mía tím và mía ăn tươi 7,6 nghìn ha, tăng 0,4 nghìn ha so cùng kỳ; Sản lượng đạt 592,7 nghìn tấn, giá trị đạt 1.033 tỷ đồng, tăng 15,4% so cùng kỳ. Cây hàng năm khác: Lạc 4,3 nghìn ha, sản lượng 8,4 nghìn tấn; sắn 9,2 nghìn ha, sản lượng 120 nghìn tấn; khoai lang 4,7 nghìn ha, sản lượng 26 nghìn tấn; rau các loại 9 nghìn ha, sản lượng 157 nghìn tấn; đậu các loại 1,2 nghìn ha, sản lượng 1,5 nghìn tấn...

Cây ăn quả có múi cam, quýt, bưởi 9,8 nghìn ha chiếm 80% diện tích cây quả của tỉnh và 5% diện tích cây ăn quả có múi toàn quốc. Trong đó cam, quýt 5,2 nghìn ha, kinh doanh 3,2 nghìn ha, sản lượng 7,8 vạn tấn; bưởi 4,2 nghìn ha, kinh doanh 2,4 nghìn ha, sản lượng 4 vạn tấn. Nhãn hiệu cam Cao Phong, Lạc Thủy và bưởi đỏ Tân Lạc đã được bảo hộ; trên 10% diện tích được chứng nhận VietGap.

Tổng đàn trâu 119 nghìn con đạt 99,7% so cùng kỳ, bò 85 nghìn con vượt 1,12% so cùng kỳ, lợn 414 nghìn con, vượt 2,1% so cùng kỳ, gia cầm 7,1 triệu con vượt 18,5% so cùng kỳ. Có 55 cơ sở nuôi gà thương phẩm quy mô từ 3-10 nghìn con/chuồng/lứa; 2 trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm quy mô 120 nghìn; 4 trại gà giống tổng quy mô 301 nghìn gà bố mẹ; 37 trang trại nuôi lợn nái và hậu bị quy mô 300-3.000 con; 4/4 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi xếp loại A, trong năm sản xuất được 125 nghìn tấn đạt 18,5% công xuất thiết kế.

Trồng 183,5 nghìn cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ tết trồng cây Mậu Tuất; Trồng rừng tập trung 6,3 nghìn ha, vượt 7% kế hoạch năm; chăm sóc 51,7 nghìn ha rừng trồng, bảo vệ 130 nghìn ha rừng phòng hộ và đặc dụng; khai thác 5,2 nghìn ha rừng trồng, sản lượng 390 nghìn m3 gỗ; 12,1 triệu cây bương, tre, luồng, vầu; 2,1 triệu Ster củi; hơn 28,2 nghìn tấn măng; hơn 6 nghìn tấn lâm sản ngoài gỗ. Các địa phương tập trung chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Rà soát diện tích đất trống tại các xã thuộc lưu vực sông Đà, đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2019.

Có 228 cơ sở chế biến sản xuất, kinh doanh lâm sản; sản phẩm gỗ bán thô 242 nghìn m3, gỗ qua sơ chế 91,1 nghìn m3, gỗ thành phẩm 138,2 nghìn m3; Hoàn chỉnh 223 phương án phòng chống cháy rừng các cấp, củng cố hoạt động 1.827 tổ đội quần chúng với hơn 11 nghìn người tham gia bảo vệ rừng; Xây dựng và thực hiện quy chế, phương án phối hợp bảo vệ rừng giữa các đơn vị và chính quyền địa phương liên quan. Quản lý chặt chẽ 141 cơ sở nuôi nhốt gần 4 nghìn cá thể động vật hoang dã; Bảo tồn hơn 31,7 nghìn ha rừng đặc dụng tại 4 khu bảo tồn thiên nhiên; hỗ trợ kinh phí bảo vệ và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 138,3 nghìn ha; Sản xuất hơn 18,3 triệu cây giống lâm nghiệp.

Diện tích nuôi trồng 2,68 nghìn ha, 4,5 nghìn lồng nuôi cá (4,25 nghìn lồng trên Hồ Hòa Bình), Sản lượng 8,3 nghìn tấn (nuôi trồng 6,6 nghìn tấn), vượt 10% cùng kỳ và 28% kế hoạch. Sản xuất 45 triệu cá giống các loại; thả phóng sinh hơn 6,1 vạn cá bổ sung nguồn lợi thủy sản Hồ Hòa Bình; Quản lý hoạt động gần 1,5 nghìn thuyền, 1,3 nghìn lưới và 440 vó đèn khai thác cá các loại. Các địa phương đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao hồ; cơ sở sản xuất cá giống tích cực chăm sóc phòng bệnh, cung ứng cá giống cho các địa phương.

Thái Sơn


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-07-07