Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội của tỉnh.

Cán bộ Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn huyện Tân Lạc

Cán bộ Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn huyện Tân Lạc

Trong những năm qua, phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả các đề án: 03 - ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về “Củng cố nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh”; đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Qua đó, đã tuyên truyền đến hàng nghìn lượt người tham dự là cán bộ và nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh (xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu; xã Vĩnh Tiến, Cuối Hạ, Mỵ Hòa, thị trấn Bo của huyện Kim Bôi,...) với các nội dung về Bộ luật hình sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật đất đai và nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Trong năm 2018, tổng kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đầu tư cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoảng 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp tục được duy trì, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật tại văn phòng, với 336 vụ việc; truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn ngoài trụ sở  đạt 170 đợt, với 1.224 vụ việc. Quá trình tư vấn đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người được trợ giúp pháp lý.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải cơ sở; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là giữa cơ quan tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả cao; chú trọng các đối tượng đặc thù, đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã ký kết; thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra và tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-02-23