Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác giáo dục QP-AN góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ và thách thức khó lường. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Quân khu 3, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các địa phương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN).
Học kỳ trong quân đội dành cho các e học sinh hình thành nhân cách, nếp sống quân sự và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Học kỳ trong quân đội dành cho các e học sinh hình thành nhân cách, nếp sống quân sự và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Năm 2018, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 88 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự quân khu 3. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 được 4 lớp = 250 đồng chí. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng  4 được 66 lớp cho trên 5 nghìn đồng chí và 02 lớp cho 79 người là chức việc và người có uy tín trong cộng đồng dân cư của huyện Lạc Sơn và huyện Cao Phong. Từ kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước và nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

Hiện nay, trên địa bàn của tỉnh có tổng số 126 giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, trong đó có 100% giáo viên, giảng viên được đào tạo đạt chuẩn về giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên của 45 trường (trong đó: 06 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp và 38 trường Trung học phổ thông) thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng. Ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên được nâng lên. Năm học 2017-2018 tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho 28.911/28.911 học sinh, sinh viên. Kết quả đánh giá chung đạt khá.

Tại trường Chính trị tỉnh, nhà trường tiếp tục quản lý, điều hành, giảng dạy 53 lớp/3.348 học viên. Thông qua học tập đã làm chuyển biến nhận thức cho người học về quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; về âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; vai trò trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép với các hoạt động tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng để tuyên truyền, quán triệt học tập các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân trong tình hình mới. Từ đó làm cho nhân dân hiểu rõ về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu,  thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Đồng thời quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Trong năm có 98 tin, chuyên mục Quốc phòng trên Đài phát thanh - Truyền hình Trung ương, địa phương; 100 tin báo; 56 tin nội bộ.

Có thể nói, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra "điểm nóng" và các vụ việc phức tạp kéo dài. Tạo môi trường ổn định đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.

 

Thùy An (CTTĐT)

 


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2020-02-28