Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh

Ngày 25/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại diện Lãnh đạo Vụ Địa phương, các Ban Xây dựng Đảng Trung ương và đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh. 

Họp bàn các giải pháp cải thiện chỉ số CCHC thời gian tới

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh tổ chức họp BCĐ cải cách hành chính (CCHC), đánh giá chỉ số CCHC năm 2015 và bàn giải pháp, cải thiện chỉ số CCHC trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì hội nghị; tham gia có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, thành viên BCĐ. 

Hội nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Hòa Bình năm 2016

Ngày 26/10/2016, Chi cục Hải quan Hòa Bình tổ chức Hội nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Hòa Bình năm 2016. Tới dự có lãnh đạo các sở: Kế hoạch & Đầu tư, sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp; đại diện gần 50 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Thực hiện Nghị quyết 33 về văn hóa, gắn với Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, ngày 14/10/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW triển khai một số nội dung trọng tâm. 

Nhận diện tổ chức khủng bố Việt Tân

Ngày 4/10/2016, Bộ Công an đã ra thông bảo tổ chức “Việt Tân” là tổ chức khủng bố. Đồng thời, Bộ Công an cũng cảnh báo người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt Tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt Tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”... đều là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.