Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

Thường trực Tỉnh ủy họp bàn phương án phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh

Chiều 12/5, Thường trực Tỉnh ủy đã họp nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát và phương án phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và công nghệ; lãnh đạo Huyện ủy Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc.


 

Tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm công văn của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương. UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 629, ngày 29/4/2021 về việc tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.


 

Đẩy mạnh công tác điều trị cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện các giải pháp về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch điều trị cai nghiện ma túy; phòng chống tệ nạn mại dâm; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và các điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. Xác định công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền; tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu 03 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.


 
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2021-05-13