Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Chiều 2/7/2020, Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) tổ chức Hội nghị thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Đảng bộ huyện Cao Phong, dấu ấn một nhiệm kỳ

Mỗi một nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường đánh dấu sự sự trưởng, phát triển vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Qua đó, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
 

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” và Thông báo kết luận số 27-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW, lãnh đạo BHXH tỉnh Hòa Bình chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của công chức, viên chức và lao động hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.